ZuiderLei | Nieuwbouw Verandert

Geplaatst op 08-06-2018

De nieuwbouw wordt in rap tempo duurzamer. Dat gebeurt, onder andere, door het periodiek aanscherpen van de wettelijke energieprestatie. In 1996 is de Energieprestatie-eis (EPC) ingevoerd en moest de EPC lager zijn dan 1,4. In stappen is deze steeds verder verlaagd en bedraagt sinds 1 januari 2015 0,4. In de afbeelding hieronder is de verandering van nieuwbouw op het gebied van de energieprestatie schematisch weergegeven. 

Energieprestaties

Vanaf (vermoedelijk) 1 januari 2020 zal voor de energiezuinigheid van een gebouw een andere eis gaan gelden, nieuwbouwwoningen moeten dan Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) worden. De energiezuinigheid wordt dan met een andere bepalingsmethode bepaald en zal neerkomen op een EPC van ongeveer 0,0.

De ontwikkelingen in de Lanen, met als onderdeel Zuiderlei, zijn al vo´o´r 2011 gestart. In een tijd waarin gasaansluitingen in nieuwbouw nog niet ter discussie stonden. In het najaar van 2016 is het gasnetwerk aangelegd in de Lanen en de woningen zijn dan ook ontwikkeld met een gasgestookte c.v.-installatie.

Voor Zuiderlei is in de planontwikkeling rekening gehouden met een energieprestatie van 0,4. Dit betekent dat de woningen zeer energiezuinig zijn maar nog wel op het gasnetwerk worden aangesloten.

Gasloos ready
Voor grondgebonden woningen zoals rijwoningen en twee-onder-e´e´n-kap woningen is een warmtepomp een steeds vaker toegepaste manier om een woning zonder gasaansluiting te verwarmen en warm tapwater te bereiden. De belangrijkste voorwaarden voor het toepassen van deze techniek is een hoog isolatieniveau en een afgiftesysteem voor verwarming met veel oppervlakte, zoals vloerverwarming. Het is tevens de verwachting dat de warmtepomptechnologie zich in enkele jaren in hoog tempo verder zal ontwikkelen, beter betaalbaar zal worden en eenvoudiger toe te passen in bestaande woningen.

De woningen in Zuiderlei zijn voorzien van hoogwaardige isolatie e´n vloerverwarming en voldoen daarmee aan beide randvoorwaarden voor toepassing van een warmtepomp. De woningen zijn dus nu al goed voorbereid op een toekomst zonder aardgas. De omschakeling kan bijvoorbeeld gemaakt worden wanneer de cv-ketel aan vervanging toe is of wanneer u dit eerder wenst uit te voeren.

Om in dit stadium alsnog standaard een warmtepomp toe te passen of zelfs dit (optioneel) aan te bieden is niet zo eenvoudig als het lijkt. Om dat te verwezenlijken dienen er veel stappen gezet te worden, denk aan (bodem-)onderzoeken, aanpassen van het ontwerp en de reeds verleende omgevingsvergunning die dan moet worden aangepast. Dat alles bij elkaar is een langdurig proces. Met een onherroepelijke omgevingsvergunning en de start bouw voor de deur is het in dit stadium niet meer mogelijk deze omschakeling projectbreed te maken en ook niet om dit individueel als meerwerk aan te bieden.

Verder verduurzamen
De woningen worden opgeleverd met een afgedopte gasaansluiting in de keuken. U kunt er voor kiezen om deze gasaansluiting te laten vervallen en op inductie te koken. Standaard is uw woning voorzien van een aantal zonnepanelen. U kunt kiezen voor extra zonnepanelen om uw woning verder te verduurzamen. Een andere optie is toepassing van een recirculatiedouche waarmee u het warmwaterverbruik aanzienlijk kunt beperken.

Uw woonadviseur kan u meer vertellen over deze en andere duurzaamheidsopties waarmee u het energieverbruik verder kunt minimaliseren.

  • ZuiderLei | Nieuwbouw Verandert

“Zuiderlei, Nieuwbouw in Rosmalen”

Contactgegevens Zuiderlei

Boumij Makelaars BV
Makelaar

Boumij Makelaars BV

Het Waare Huis
Makelaar

Het Waare Huis