De voorbereidingen gaan door, ondanks het coronavirus

Geplaatst op 26-03-2020

Nu het coronavirus de wereld stevig in zijn greep houdt, zult u zich afvragen wat dit betekent voor de voortgang van de voorbereidingen en de bouw van de woningen in Zuiderlei. Voor u is het goed om te weten dat AM alles op alles zet om de afgesproken dienstverlening te kunnen blijven uitvoeren.

Ook de collega’s van AM die verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling en verkoop van de projecten en het projectteam bij Dura Vermeer, werken door, zij het dat zij dit allemaal vanuit huis doen en daarbij veel gebruik maken van telefoon, e-mail en Skype. Ook de makelaarskantoren zijn beide geopend en zeer actief en betrokken. Op dit vlak is geen sprake van vertraging. Wij zijn via alle reguliere kanalen bereikbaar voor uw vragen.

Start bouw

We begrijpen dat u – zeker in deze tijd – vragen hebt. Wordt er gestart met de bouw?

Dura Vermeer is druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de aanvang van de bouw. De planning is ongewijzigd, we hebben het vertrouwen eind mei/begin juni een aanvang te kunnen met de bouw. We zijn hierin nog wel afhankelijk van een onherroepelijke omgevingsvergunning.

De bouwsector heeft noodzakelijke maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, overeenkomstig de richtlijnen van de overheid en van het RIVM. Dit betekent dat wordt gewerkt in kleinere ploegen en dat gelijktijdige aanwezigheid van groepen collega’s, bijvoorbeeld rond lunchtijd, wordt vermeden. Door deze maatregelen kan de realisatie dus doorgang vinden.

Er zijn nog enkele woningen beschikbaar in het project. Bekijk het woningaanbod.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de voortgang in deze bijzondere tijd. Mocht u vragen hebben kunt u bij ons terecht.

  • De voorbereidingen gaan door, ondanks het coronavirus

“Zuiderlei, Nieuwbouw in Rosmalen”

Contactgegevens Zuiderlei

Boumij Makelaars BV
Makelaar

Boumij Makelaars BV

Het Waare Huis
Makelaar

Het Waare Huis